I mørke (video, versjon 2)

Når lyset gløde
Når lyset flamme
Når lyset leve midt på natta
Da våkne trollan
Da våkne gudan
Da våkne de som vil ha skattan
De som vil ha rett te alt
Brød og vin og jord og salt
Vi står og ser
Vi står og ber
Det nå’n som alltid vil ha mer

Når mørket mettes
Når mørket tettes
Når mørket kjem og lyset flykte
Da ska vi våkn opp
Da ska vi vander
Da ska vi gå med tente lykte
Nå’n går aleine, nå’n i flokk
og leite etter tapte tråkk
Kor vegen går?
Kor mange år?
E håpe kanskje nå’n forstår

(Leif Steinholt 2015/2016)