Nasjonal branding

Navn med vyer er i vinden. Bra er det. Vi trenger alle noen faste påminnere som står der og lyser opp leia, slik at vi løfter blikket og setter kursen over og forbi det middelmådige, jevne og grå.

Plussfaktorene er potensielt svimlende dersom vi kan gjøre dette til et nasjonalt prosjekt. Jeg tillater meg derfor å lansere de første byggeklossene i et program for nasjonal branding.

Ikke bare vil dette kunne forene folket om et narrativ som både virker samlende og peker framover, det vil også gi oss et stødigere ståsted for framtidas sprang ut på den globale arena. For som det heter i sangen: «Hey hey, my my!»

So here we go, før – og etter:

Stortinget: Gry

Statens vegvesen: Ny

Skatteetaten: Sy

Nasjonalt råd for ernæring: Fy

Politidirektoratet: Bry

Direktoratet for forvaltning og IKT: Sky

Statens legemiddelsentral: Spy

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet: Ly

Olympiatoppen: Ry

SAS: Fly

Oslo: By

Norges Presseforbund: Gny

(Leif Steinholt 2019)