Vise til vinden (video, versjon II)

Vise til vinden, slik den lød en sein kveld i stua i februar 2015.

Vise til vinden
Hør du vinden, kor det blåser
over fjell og over åser
Sov no, barnet, sove
Vinden bærer bud fra verden
Snart så skal du ut på ferden
Sov no, barnet, sove

Hør’ du vinden e som havet
Brenninga som bryt og kave
Sov no, barnet, sove
Havet e en veg så lang
Kanskje tar du den en gang
Sov no, barnet, sove

Hør’ du vinden kor han snakke
om ei jord som e på skakke
Sov no, barnet, sove
Jorda e en lånegave
Ingen skal gjer den til slave
Sov no, barnet, sove

Hør du vinden kor han danse
Ingen kraft kan vinden stanse
Sov no, barnet, sove
Vinden han skal vær din bror
Løft deg fram når du sett spor
Sov no, barnet, sove

(Leif Steinholt 2014)

 

Vise til vinden (video)

Vise til vinden, spilt inn på verandaen ei julinatt i 2014 da vinden rusket godt i krona til det store seljetreet i hagen.

Vise til vinden

Hør du vinden, kor det blåser
over fjell og over åser
Sov no, barnet, sove
Vinden bærer bud fra verden
Snart så skal du ut på ferden
Sov no, barnet, sove

Hør du vinden e som havet
Brenninga som bryt og kave
Sov no, barnet, sove
Havet e en veg så lang
Kanskje tar du den en gang
Sov no, barnet, sove

Hør du vinden, at han snakke
om ei jord som e på skakke
Sov no, barnet, sove
Jorda e en lånegave
Ingen ska gjør den til slave
Sov no, barnet, sove

Hør du vinden, kor han danse
Ingen kraft kan vinden stanse
Sov no, barnet, sove
Vinden han ska va din bror
Løft deg fram når du sett spor
Sov no, barnet, sove

(Leif Steinholt 2014)

Vise til vinden

Hør’ du vinden, kor det blåser
over fjell og over åser
Sov no, barnet, sove
Vinden bærer bud fra verden
Snart så skal du ut på ferden
Sov no, barnet, sove

Hør du vinden e som havet
Brenninga som bryt og kave
Sov no, barnet, sove
Havet e en veg så lang
Kanskje tar du den en gang
Sov no, barnet, sove

Hør’ du vinden, at han snakke
om ei jord som e på skakke
Sov no, barnet, sove
Jorda e en lånegave
Ingen ska gjør den til slave
Sov no, barnet, sove

Hør’ du vinden, kor han danse
Ingen kraft kan vinden stanse
Sov no, barnet, sove
Vinden han ska vær din bror
Løft’ deg fram når du sett spor
Sov no, barnet, sove

(Leif Steinholt 2014)

Vind