Jeg velger meg april

Jeg velger meg april
i det nysnøen faller
I det den fint får feste
Det volder litt rabalder
Dog døs er ei det beste
for føle man er til

Jeg velger meg april
fordi den kulden eier
fordi den skyer elter
fordi den vintern pleier
fordi den vårdrag velter
I den blir motstand til!

(Leif Steinholt 2016, fritt etter Bjørnstjerne Bjørnson)

image

Hagen i Novikveien i Sandnessjøen om morgenen 23. april 2016.