Morgenreise i Funchal

Lille Propell ville ut og fly
sjøl om dagen var ganske ny
«Mørke er bra», tenkte Lille Propell,
«da ser jeg stjerner hvis jeg har hell»

Lille Propell likte byens skinn
Lys fra biler som glødende vind
Smilte og lo på sin tidlige flight
in the big city with lights so Bright

(Leif Steinholt 2014)

Funchal