Konseptvalgutredning

En hyllest til landets samferdselsbyråkrater og hedersmannen Jan Erik Vold.

Konsept

Konseptvalgutredning
Knopsetvaglutredning
Knespotgavlurtending
Gonseptvalkutgrednin
Onpestvalkutdreggnin
Ponestkvalturdeggnni
Peniskurtvogntangled
Svanglurktetningdepo
Slurvaginnntepedokgt
Svadlurnonnetiggpekt
Stoinkgrunnveldepagt
Tinglevognsprutedank
Tungetalevognsprikdn
Runkestingeplogvandt
Utstankpiggrennevold
Vogtunderstankpingle
Kuntelosvingtrangdep
Kontelusgvintangdrep
Kinsaptvoldgutrenneg
Konseptredningutvalg
Utvalgredningkonsept

(Leif Steinholt 2014)