Blodig er jorden

Blodig er jorden
Døden kom fra himmelen
Lemlestet mennesker gang på gang
Gjennom de pinte
riker på jorden
lød hundre tusen bombers sang

Kriger skal komme,
kriger skal henrulle
Flyktning skal følge flyktnings gang
Aldri forstummer
tonen fra terroren
i krigsmaskinens mordersang

Kulene sang den,
først for frihetskjemperne
Høyt over fengselets bur det lød:
Skrekk over jorden!
Menneske, gru deg!
Hvert frelseremne får sin død!

(Leif Steinholt 2015. Fritt etter B. S. Ingemanns tekst til en gammel julesalme)

image