En protest

I dag nektet bilen å blinke
mot høyre
Samme hva jeg gjorde,
ville den bare blinke
mot venstre

Jeg har tenkt nøye gjennom
hva grunnen kan være

Og kommer ikke fram til annet
enn at det må være en reaksjon på
regjeringsforhandlingene

(Leif Steinholt 2019)