Bikkja

Jeg er den du veit,
sier aldri nei
Som ei sulten bikkje
halser jeg etter
livredde unger
og dritfulle sjømenn
på endeløs jakt etter
noen slintrer ubesudlet sannhet

(Leif Steinholt 2017)

IMG_0340